Εργαστήριο Μικροβιολογίας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Randal

Randal

I'm Randal (21) from Wildeck, Germany. I'm learning French literature at a local college and I'm just about to graduate. I have a part time job in a post office.