Εργαστήριο Μικροβιολογίας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Student's blog

19 Ιουνίου 2013 In Blog style

Στο εργαστήριο Μικροβιολογίας πραγματοποιείται διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνά στα παρακάτω πεδία:

Διερεύνηση βακτηριακών και μυκητιακών επιδημιών στα νοσοκομεία και στην Κοινότητα με ηλεκτροφόρηση χρωμοσωματικού DNA σε παλλόμενο πεδίο (pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) μετά από πέψη με περιοριστική ενδονουκλεάση.

Τυποποίηση στελεχών βακτηρίων και μυκήτων με PCR με βάση την αξιολόγιση του περιοριστικού χάρτη του προιόντος ενίσχυσης.

Τυποποίηση ζυμοειδών μυκήτων με περιοριστικές πέψεις για ανάλυση πολυμορφισμού του ολικού ή μιτοχονδριακού DNA (restriction fragment length polymorphism analysis - RFLP).

Τυποποίηση ζυμομυκήτων, ζυμοειδών και νηματοειδών μυκήτων με ριβοτυπία και με ενίσχυση τυχαίων αλληλουχιών του DNA (random amplification of polymorphic DNA - RAPD)

Ταχεία τυποποίηση ζυμών και νηματοειδών μυκήτων με ενίσχυση γνωστών αλληλουχιών του μικροδορυφορικού DNA σε υψηλή θερμοκρασία πρόσδεσης (microsateΙlite polymorphism analysis - MLP).

Ταχεία τυποποίηση βακτηρίων με PCR υψηλής θερμοκρασίας υβριδισμού.

Τυποποίηση των ερπητοϊών 1 και 2 με PCR με βάση την αξιολόγηση του περιοριστικού χάρτη του προϊόντος ενίσχυσης.

19 Ιουνίου 2013 In Blog style

Προπτυχιακή εκπαίδευση

1. Διδασκαλία δύο μαθημάτων κορμού (Γενική Μικροβιολογία και
Ανοσολογία στο Ε΄ Εξάμηνο και Ιατρική Μικροβιολογία στο
Στ΄Εξάμηνο) της Ιατρικής Σχολής.
2. Διδασκαλία μαθήματος "Γενική Μικροβιολογία & Ανοσολογία"
στο Γ΄εξάμηνο του Τμήματος της Οδοντιατρικής
3. Διδασκαλία μαθήματος "Φαρμακευτική Μικροβιολογία" στο
Γ΄εξάμηνο του Τμήματος της Φαρμακευτικής
4. Διδασκαλία μαθήματος "Μικροβιολογία" στο Δ΄ εξάμηνο του
Τμήματος της Νοσηλευτικής, καθώς και το κατ΄ επιλογήν μάθημα
"Ιολογία".

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία 5ο εξάμηνο
Ιατρική Μικροβιολογία 6ο εξάμηνο
Γενικές Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Εξεταστικών
Μαθήματα από Αμφιθεάτρου
Ομάδες εργαστηρίων
Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων
Σημειώσεις μαθημάτων

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Γενική Μικροβιολογία & Ανοσολογία 3ο εξάμηνο
Γενικές Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Εξεταστικών
Μαθήματα από Αμφιθεάτρου
Ομάδες εργαστηρίων
Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Φαρμακευτική Μικροβιολογία 3ο εξάμηνο
Γενικές Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Εξεταστικών
Μαθήματα από Αμφιθεάτρου
Ομάδες εργαστηρίων
Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1. Μικροβιολογία
2. Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα "Ιολογία"
Γενικές Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Εξεταστικών
Μαθήματα από Αμφιθεάτρου -Φροντιστηριακές ασκήσεις

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

Tα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής για το ακαδ. έτος 2012-2013
πραγματοποιούνται και φέτος στην Αίθουσα «Ι.Θ. Παπαβασιλείου»
(3ος όροφος Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής) κάθε
Πέμπτη και ώρα 15:00 - 16:00, σε μια προσπάθεια συνεχιζόμενης
θεωρητικής κατάρτισης των ειδικευόμενων και ειδικευμένων
ιατρών και φοιτητών, με παρουσιάσεις Ερευνητικού και
Κλινικοεργαστηριακού ενδιαφέροντος σε σύγχρονα θέματα
Μικροβιολογίας.


Πρόγραμμα μαθημάτων

Συμμετοχή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική", που επιτελείται με
συνεργασία των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής.

Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2013