Διεύθυνση

Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδί,

Κτίριο 11, 2ος Όροφος, Γραφείο 10

Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

210-7462133

Email

anosomicrobiology@gmail.com

Ώρες Λειτουργίας

10:00 – 15:00


Επικοινωνήστε με την Ειδική Μονάδα Ανοσολογίας Λοιμώξεων

  Διεύθυνση

  Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδί,

  Κτίριο 11, 3ος Όροφος, Γραφείο 22

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

  210-7462142/2143

  Email

  natasmag@med.uoa.gr

  Ώρες Λειτουργίας

  10:00 – 17:00


  Επικοινωνήστε με την Ειδική Μονάδα Βακτηριολογίας

   Διεύθυνση

   Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδί,

   Κτίριο 11, 3ος Όροφος, Γραφείο 19

   Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

   210-7462140

   Email

   iologiko@gmail.com

   Ώρες Λειτουργίας

   09:00 – 18:00


   Επικοινωνήστε με την Ειδική Μονάδα Ιολογίας

    Διεύθυνση

    Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδί,

    Κτίριο 11, 2ος Όροφος, Γραφείο 13

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

    210-7462137/2011

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

    vpitiriga@med.uoa.gr

    Ώρες Λειτουργίας

    10:00 – 15:00


    Επικοινωνήστε με την Ειδική Μονάδα Μικροβιολογικού Ελέγχου Τροφίμων και Υδάτων

     Διεύθυνση

     Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδί,

     Κτίριο 11, 3ος Όροφος, Γραφείο 31

     Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

     210-7462132

     Email

     mikitologiko@med.uoa.gr

     Ώρες Λειτουργίας

     09:00 – 14:00


     Επικοινωνήστε με την Ειδική Μονάδα Μυκητολογίας

      Διεύθυνση

      Μικράς Ασίας 75, 115 27 Γουδί,

      Κτίριο 11, 3ος Όροφος, Γραφείο 21

      Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αποτελεσμάτων

      210-7462154

      Email

      epiper@med.uoa.gr

      Ώρες Λειτουργίας

      09:00 – 14:00


      Επικοινωνήστε με την Ειδική Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου Μικροβιολογικών Αναλύσεων