ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εργαστηριακής διάγνωσης λοιμώξεων από ποικίλους παράγοντες. Χρησιμοποιούνται ορολογικές μέθοδοι, όπως η ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA) και ο ανοσοφθορισμός (IFΑ), για την ανίχνευση του παθογόνου αιτίου.

Οι απαντήσεις δίδονται γραπτώς, συνήθως σε 3-7 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δειγμάτων.

Για τη χρέωση των υπηρεσιών του εργαστηρίου μας, παρέχεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόσπασμα της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, όπου διαφαίνεται η συγκεκριμένη κοστολόγηση. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή από τα ασφαλιστικά ταμεία ως δικαιολογητικό δαπάνης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το δείγμα παρακαλείσθε να συνοδεύεται από παραπεμπτικό σημείωμα και σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με:

  • Πλήρη στοιχεία του ασθενούς: ονοματεπώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, εθνικότητα, χώρα προέλευσης ασθενούς, αιτούμενη εξέταση.
  • Συμπτώματα, υποκείμενα νοσήματα (ειδικά αν υπάρχει ανοσοκαταστολή), πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό, άλλα σχετικά εργαστηριακά ευρήματα και αν λαμβάνει κάποιο σχήμα φαρμακευτικής αγωγής (ανοσοκατασταλτικά και αντιβιοτική θεραπεία)
  • Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail αποστολής απαντήσεων

Το εργαστήριο εκτελεί καθημερινά εξετάσεις κατόπιν προγραμματισμού, αλλά δεν εφημερεύει. Δείγματα παραλαμβάνονται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 10:00 έως τις 15:00.

Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα που προορίζονται για ανίχνευση IFN-γ και τα οποία πρέπει να αποστέλλονται από Δευτέρα έως Πέμπτη μέχρι τις 11:00.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η μεταφορά του δείγματος αίματος γίνεται άμεσα στο Εργαστήριο εντός 1 ώρας διότι απαιτείται άμεση φυγοκέντρησή του, διαχωρισμός του ορού και διατήρησή του σε κατάλληλες θερμοκρασίες

Ορός
Ποσότητα 2 mL (μετά από φυγοκέντρηση)
Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C για 24 ώρες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους -20°C.

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ)
Ποσότητα 1 mL
Το δείγμα διατηρείται στους 4°C για λίγες μόνο ώρες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους -20°C.

Ειδικές οδηγίες για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του Ιού του Δυτικού Νείλου

Τα δείγματα ορού ή ΕΝΥ αποστέλλονται στο εργαστήριο ύστερα από συνεννόηση και πρέπει να συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής Κλινικού Δείγματος (θα το βρείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Συνοδευτικό-Δελτίο-Αποστολής-Δείγματος-ΙΟΣ-ΔΥΤΙΚΟΥ-ΝΕΙΛΟΥ-2021.pdf).

Ειδικές οδηγίες για ανίχνευση Iντερφερόνης-γ (IFN-γ) με QuantiFERON®-TB (QFT-Plus)

Το QFT χρησιμοποιεί 4 φιαλίδια συλλογής
1. Μηδενικός έλεγχος (πώμα γκρι χρώματος)
2. Αντιγόνο φυματίωσης (πώμα πράσινου χρώματος)
3. Αντιγόνο φυματίωσης (πώμα κίτρινου χρώματος) και
4. Έλεγχος Μιτογόνου (πώμα μωβ χρώματος)
Η λήψη των δειγμάτων θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο.
Για κάθε άτομο χρειάζονται συνολικά περίπου 4mL ολικού αίματος. Ακολουθεί μετάγγιση 1 mL αίματος σε καθένα από τα φιαλίδια συλλογής (μέχρι το ενδεικτικό μαύρο σημείο στην ετικέτα του φιαλιδίου). Αν το επίπεδο αίματος σε οποιοδήποτε φιαλίδιο δεν προσεγγίζει τη γραμμή πληρότητας (0,8 – 1,2 mL) συνιστάται η λήψη νέου δείγματος.
Αμέσως μόλις γεμίσουν τα φιαλίδια, ανακινήστε τα ήπια 10 φορές, τόσο όσο χρειάζεται για να σιγουρευτείτε ότι ολόκληρη η επιφάνεια του φιαλιδίου έχει επικαλυφθεί με αίμα, ώστε να διαλυτοποιηθούν τα αντιγόνα στα τοιχώματα των φιαλιδίων. Πριν από την επώαση διατηρείστε τα φιαλίδια σε θερμοκρασία δωματίου (22°C ± 5°C). Μη φυλάξετε τα δείγματα αίματος σε ψυγείο ή κατάψυξη!
Τα φιαλίδια πρέπει να μεταφερθούν σε κλίβανο 37°C ± 1°C το συντομότερο δυνατό, το αργότερο εντός 16 ωρών από τη συλλογή. Αν το αίμα δεν επωαστεί αμέσως μετά τη λήψη του, η εκ νέου ανάμειξη των περιεχομένων των φιαλιδίων πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως πριν την επώαση ανακινώντας τα 10 φορές.
Τα φιαλίδια επωάζονται σε όρθια θέση στους 37°C για 16 – 24 ώρες.
Μετά την επώαση, γίνεται φυγοκέντρηση των φιαλιδίων για 15 λεπτά σε 2000 – 3000 RCF (g), διαχωρισμός του πλάσματος και αποθήκευσή του για 24 ώρες στους 2 – 8°C ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους -20°C.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Adenovirus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Cytomegalovirus (CMV): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Epstein Barr Virus (EBV)

Πρώιμο αντιγόνο (ΕΑ): IgG αντισώματα

Πυρηνικό αντιγόνο (ΕΒΝΑ): IgG αντισώματα

Καψιδικό αντιγόνο (VCA): IgG και IgM αντισώματα

ELISA
Herpes Simplex Virus 1&2 (HSV1&2): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Human Herpes Virus 6 (HHV6): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Varicella-Zoster Virus (VZV): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Echovirus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Coxsackievirus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Influenza A Virus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Influenza B Virus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Parainfluenza Virus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Respiratory Syncytial Virus (RSV): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Parvovirus B19: IgG και IgM αντισώματα ELISA
West Nile Virus (WNV): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Dengue Virus (DENV): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Leptospira: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Brucella: IgG, IgM και IgA αντισώματα ELISA
Borrelia: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Bartonella (B. henselae και Β. quintana): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Coxiella burnetii (phase I&II): IgG και IgM IgA αντισώματα ELISA
Rickettsia (R. rickettsii, R. typhii και R. conorii): IgG και IgM αντισώματα ELISA
Mycobacterium tuberculosis: ανίχνευση IFN-γ

[τεστ Τ-λεμφοκυτταρικής απόκρισης έναντι των πρωτεϊνών ESAT-6, CFR-10 και TB7.7(p4) του M. tuberculosis]

Quantiferon®
Legionella pneumophila serogroups 1-6: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Mycoplasma pneumoniae: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Chlamydophila pneumoniae: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Measles virus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Zika Virus: IgG και IgM αντισώματα ELISA
Chlamydia trachomatis: IgG και IgM αντισώματα ELISA