ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ είναι η ανίχνευση και τυποποίηση ιών με μοριακές μεθόδους.

Τα αποτελέσματα δίδονται γραπτά εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του κλινικού δείγματος.

Για τη χρέωση των υπηρεσιών του εργαστηρίου μας, παρέχεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόσπασμα της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, όπου διαφαίνεται η συγκεκριμένη κοστολόγηση. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή από τα ασφαλιστικά ταμεία ως δικαιολογητικό δαπάνης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από παραπεμπτικό σημείωμα με τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Ονοματεπώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, εθνικότητα, χώρα προέλευσης ασθενούς και ΑΜΚΑ.
  • Συμπτώματα, υποκείμενα νοσήματα (ειδικά αν υπάρχει ανοσοκαταστολή), άλλα σχετικά εργαστηριακά ευρήματα
  • Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού,τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας.

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά 9:00 με 14:30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.Κατ’εξαιρεση η παραλαβή των δειγμάτων για τον COVID19 γίνεται 9:00 με 18:00 τις καθημερινές και 10:00 με 15:00 το Σαββατοκύριακο.

Το εργαστήριο μπορεί να συστήσει ή και να παρέχει τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς δειγμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η μεταφορά του δείγματος αίματος γίνεται άμεσα στο Εργαστήριο εντός 1 ώρας διότι απαιτείται άμεση φυγοκέντρησή του, διαχωρισμός του ορού και διατήρησή του σε κατάλληλες θερμοκρασίες

Ορός
Ποσότητα 2 mL (μετά από φυγοκέντρηση)
Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C για 24 ώρες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους -20°C.

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ)
Ποσότητα 1 mL
Το δείγμα διατηρείται στους 4°C για λίγες μόνο ώρες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους -20°C.

Ολικό Αίμα
Ποσότητα περίπου 2.5 cc σε αντιπηκτικό EDTA (όπως για τη γενική εξέταση αίματος). Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C για 24 ώρες.

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ)
Για ανίχνευση RNA ιών συνιστάται ταχεία μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο. Το δείγμα διατηρείται στους 4°C για λίγες μόνο ώρες.

Δείγματα από το αναπνευστικό
Τα δείγματα τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία. Απαιτείται ταχεία μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο. Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως 25οC για λίγες μόνο ώρες)

Κολπικό—τραχηλικό επίχρισμα
Δέον να χρησιμοποιείται ειδικός στειλεός (με ψήκτρα) σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς.

Δερματικές βλάβες (κονδυλώματα, ερπητικές φυσαλίδες, κ.λπ.)
Τα δείγματα δέον να λαμβάνονται από τις νεότερες βλάβες και όχι από τις παλαιότερες και να τοποθετούνται σε αποστειρωμένο δοχείο. Το δείγμα δεν πρέπει να καταψύχεται. Διατηρείται στους 4°C για 24 ώρες.

Κόπρανα
Το δείγμα δεν πρέπει να καταψύχεται. Διατηρείται στους 4°C για 24 ώρες.

Υλικά βιοψίας – ιστοτεμαχίδια
Τα δείγματα τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία και πρέπει να αποστέλλονται αυθημερόν στο εργαστήριο. Για υλικά που έχουν τοποθετηθεί σε φορμόλη ή παραφίνη πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το εργαστήριο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
ADENOVIRUSES Ανίχνευση
CORONAVIRUS Ανίχνευση
INFLUENZA A Ανίχνευση
INFLUENZA Β Ανίχνευση
PARAINFLUENZA 1 Ανίχνευση
PARAINFLUENZA 2 Ανίχνευση
PARAINFLUENZA 3 Ανίχνευση
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS Ανίχνευση
PARVOVIRUS Ανίχνευση
HUMAΝ T-CELL LYMPHOTROPIC VIRUS I/II (HTLV-I/II) Ανίχνευση
RHINOVIRUSES Ανίχνευση
HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 1 Ανίχνευση
HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 2 Ανίχνευση
CYTOMEGALOVIRUS Ανίχνευση, Ιικό φορτίο
HUMAN HERPES VIRUS 6 Ανίχνευση,
HUMAN HERPES VIRUS 7 Ανίχνευση
HUMAN HERPES VIRUS 8 Ανίχνευση
EPSTEIN-BARR VIRUS Ανίχνευση, Ιικό φορτίο
VARICELLA-ZOSTER VIRUS Ανίχνευση
ENTEROVIRUSES Ανίχνευση.
HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) Ανίχνευση, Τυποποίηση
JC VIRUS Ανίχνευση
ΜEASLES VIRUS (ΙΛΑΡΑ) Ανίχνευση
WEST NILE VIRUS Ανίχνευση
BOCAVIRUS Ανίχνευση
METAPNEUMOVIRUS Ανίχνευση
BK  VIRUS Ανίχνευση,
ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Ανίχνευση
ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Ανίχνευση
ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΔΑΣ Ανίχνευση
ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Ανίχνευση