ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ είναι η ανίχνευση και τυποποίηση βακτηρίων με συμβατικές και μοριακές μεθόδους.

Τα αποτελέσματα δίδονται γραπτά εντός 2 έως 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του κλινικού δείγματος (ανάλογα το παθογόνο και την διαδικασία ανίχνευσης)

Για τη χρέωση των υπηρεσιών του εργαστηρίου μας, παρέχεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόσπασμα της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, όπου διαφαίνεται η συγκεκριμένη κοστολόγηση. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή από τα ασφαλιστικά ταμεία ως δικαιολογητικό δαπάνης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από παραπεμπτικό σημείωμα με τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Ονοματεπώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, εθνικότητα, χώρα προέλευσης ασθενούς, ημερομηνία λήψης του δείγματος.
  • Συμπτώματα, υποκείμενα νοσήματα (ειδικά αν υπάρχει ανοσοκαταστολή), άλλα σχετικά εργαστηριακά ευρήματα
  • Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 9.00 π.μ. ως τις 16:00.

Το εργαστήριο μπορεί να συστήσει ή και να παρέχει τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς δειγμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η μεταφορά του δείγματος αίματος γίνεται άμεσα στο Εργαστήριο εντός 1 ώρας διότι απαιτείται άμεση φυγοκέντρησή του, διαχωρισμός του ορού και διατήρησή του σε κατάλληλες θερμοκρασίες

Ολικό Αίμα
Ποσότητα περίπου 2.5 cc σε αντιπηκτικό EDTA (όπως για τη γενική εξέταση αίματος). Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C για 24 ώρες.

Ούρα
Ποσότητα 50-100 ml της πρώτης πρωινής ούρησης σε αποστειρωμένο δοχείο με βιδωτό καπάκι. Απαιτείται ταχεία μεταφορά στο εργαστήριο.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και άλλα βιολογικά υγρά (πλευριτικό, αρθρικό, περικαρδιακό, κλπ.)
Όσο το δυνατό περισσότερη ποσότητα (δεν υπάρχει μέγιστο όριο) σε αποστειρωμένο δοχείο ή σωληνάριο με βιδωτό καπάκι. Απαιτείται ταχεία μεταφορά στο εργαστήριο. Το δείγμα διατηρείται στους 4°C για λίγες μόνο ώρες.

Δείγματα από το αναπνευστικό
Τα δείγματα τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία. Απαιτείται ταχεία μεταφορά στο εργαστήριο. Διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως 25οC για λίγες μόνο ώρες).

Κολπικό – τραχηλικό – ουρηθρικό επίχρισμα
Δέον να χρησιμοποιείται ειδικός στειλεός σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς.

Βλάβες δέρματος και μαλακών μορίων (φυσαλίδες, φλύκταινες, εγκαύματα, αποστήματα, κλπ).
Θα πρέπει να προηγείται σχολαστικός καθαρισμός της βλάβης για την αποφυγή επιμόλυνσης από χλωρίδα. Τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από τις νεότερες βλάβες και όχι από τις παλαιότερες και να τοποθετούνται σε αποστειρωμένο δοχείο. Η λήψη μπορεί να γίνει με στυλεό από επιφανειακές βλάβες ή με παρακέντηση από βαθύτερες βλάβες ή αποστήματα και συλλογές πύου. Το δείγμα δεν πρέπει να καταψύχεται. Διατηρείται στους 4°C για 24 ώρες.

Υλικά βιοψίας – ιστοτεμαχίδια – οστικά τεμάχια
Τα δείγματα τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία σε μικρή ποσότητα 0,9% NaCl και πρέπει να αποστέλλονται αυθημερόν στο εργαστήριο. Η τοποθέτηση σε φορμόλη καθιστά απαγορευτική την επεξεργασία για βακτήρια. Για υλικά που έχουν ήδη εγκιβωτισθεί σε παραφίνη πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το εργαστήριο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παθογόνο ΕΞΕΤΑΣΗ
Mycobacterium tuberculosis complex Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Mycobacterium avium/intracellulare complex Ανίχνευση/ταυτοποίηση είδους
Chlamydophila pneumoniae Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Chlamydophila psittaci Ανίχνευση
Chlamydia trachomatis Ανίχνευση
Mycoplasma pneumoniae Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Brucella spp. Ανίχνευση/ταυτοποίηση είδους/ποσοτικοποίηση
Borrelia burgdorferi sensu lato Ανίχνευση
Coxiella burnetii Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Rickettsia spp. Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Legionella pneumophila Ανίχνευση
Leptospira spp. Ανίχνευση
Bacillus anthracis Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Yersinia pestis Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Francisella tularensis Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Burkholderia mallei Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση
Burkholderia pseudomallei Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση