ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ είναι η διάγνωση μυκητιακών λοιμώξεων (επιπολής, υποδόριων και διεισδυτικών) με την εφαρμογή συμβατικών και μοριακών τεχνικών.

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων από την παραλαβή του κλινικού δείγματος.

Για τη χρέωση των υπηρεσιών της Μονάδας, παρέχεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και απόσπασμα της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, όπου διαφαίνεται η συγκεκριμένη κοστολόγηση. Η απόδειξη γίνεται δεκτή από τα ασφαλιστικά ταμεία ως δικαιολογητικό δαπάνης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από παραπεμπτικό σημείωμα με τις παρακάτω πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, αιτούμενη εξέταση, συμπτώματα, υποκείμενα νοσήματα (ειδικά εάν υπάρχει ανοσοκαταστολή), πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό, άλλα σχετικά εργαστηριακά ευρήματα, καθώς και εάν λαμβάνει κάποιο σχήμα φαρμακευτικής αγωγής (ανοσοκατασταλτικά, αντιβιοτική και αντιμυκητιακή θεραπεία). Επίσης, το ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 10.00 π.μ. ως τις 16:00 (δεν εφημερεύει)

Το εργαστήριο μπορεί να συστήσει ή και να παρέχει τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς δειγμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Ψιλό δέρμα και εξαρτήματα δέρματος Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Ούρα Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Επιχρίσματα Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Καλλιέργεια μύκητα Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Ορός Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Στείρα υγρά (π.χ., εγκεφαλονωτιαίο υγρό – ΕΝΥ) Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Πλευριτικό υγρό Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Πτύελα και λοιπά δείγματα αναπνευστικού Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Ιστός Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Γενική αίματος Θερμοκρασία συντήρησης (2οC – 8oC)
Νύχια Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Λέπια δέρματος Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Τρίχες Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Προϊόν Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC)
Καλλιέργημα σε τρυβλίο Θερμοκρασία περιβάλλοντος (25oC +/- 2oC) ή 2οc – 8oC (παράδοση πέραν των δύο (2) ωρών)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Άμεση μικροσκόπηση και καλλιέργεια για μύκητες
Έλεγχος αντοχής στα αντιμυκητιακά φάρμακα
Αντιγόνο Aspergillus (galactomannan)
Αντιγόνο Cryptococcus
Αντιγόνο Candida (mannan)
Αντιγόνο β-D glucan
Αντίσωμα έναντι Candida (anti-mannan)
PCR Aspergillus
PCR Candida
PCR Δερματόφυτα
PCR Mucorales
Καλλιέργεια ημιποσοτική προϊόντων και επιφανειών
Άμεση μικροσκόπηση και καλλιέργεια για μύκητες
Ταυτοποίηση gram-θετικών & αρνητικών μικροβίων με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ταυτοποίηση αναερόβιων, μικροαερόφιλων και βραδέως αναπτυσσόμενων μικροβίων με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ταυτοποίηση ζυμομυκήτων με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ταυτοποίηση υφομυκήτων φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ανίχνευση & ταυτοποίηση παθογόνων απευθείας από θετική καλλιέργεια αίματος με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ανίχνευση αντοχής σε καρβαπενέμες με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ανίχνευση αντοχής σε αντιβιοτικά (κεφαλοσπορίνες) με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Επιδημιολογική διερεύνηση στελεχών βακτηρίων και μυκήτων με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)
Ταυτοποίηση gram-θετικών & αρνητικών μικροβίων με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF MS)