Μονάδα Συλλογής Παθογόνων Μικροοργανισμών & Ποιοτικού Ελέγχου στην Κλινική Μικροβιολογία

Μονάδα Μυκητολογίας & Κέντρο Αναφοράς Μυκητιάσεων

Μονάδα Υδατογενών λοιμώξεων

Μονάδα Μοριακής Διάγνωσης Βακτηριακών Λοιμώξεων

Μονάδα Ιολογίας

2ο Εργαστήριο Αναφοράς Γρίππης Νοτίου Ελλάδας

Μονάδα Μοριακής Διερεύνησης Βακτηριακών Λοιμώξεων

Μονάδα Μελέτης Αντιμικροβιακών Φαρμάκων

Μονάδα Παρασιτολογίας

Μονάδα Ανοσολογίας Λοιμώξεων